Operator za obnovlje izvore energije i efikasnu kogeneraciju u BiH počeo sa radom

Region

energetska efikasnostFederalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 27. februara 2014. godine je objavilo da je Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u funkciji. Upravni odbor ovog Operatora odobrio je Plan procenjenih sredstava koji je potreban za početne aktivnosti, a prema kome su „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.” iz Sarajeva i „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” iz Mostara dužne da uplate ovom operatoru po oko 66 hiljada evra. Ova sredstva moraju biti uplaćena iz neraspoređenih sredstava od naknada za obnovljive izvore energije i to u roku od osam dana.

Nakon toga, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, „Elektroprivreda BiH” i „Elektroprivreda HZ HB” će morati da regulišu sve međusobne odnose ugovorom, ako to bude zahtevao Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, a posebno raspodelu sredstava koja su neraspoređena od naknada za obnovljive izvore energije.

Odluka o osnivanju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju doneta je prošle godine na predlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a ovaj operator je između ostalog zadužen i da obaveštava javnost o podsticajnim merama za obnovljive izvore energije, organizuje rasprave na ovu temu i edukuje javnost.

S.J.