Opatija će po 35. put biti domaćin međunarodnog skupa stručnjaka u oblasti gasa

Vesti | Region | Goriva | Gas

Jubilarno 35. izdanje Međunarodnog naučno-stručnog susreta stručnjaka za gas otvoriće svoja vrata 6. maja 2020. godine tradicionalno u Opatiji. U tri dana održavanja očekuje se učestvovanje oko 600 delegata, predstavnika više od 200 kompanija i organizacija i 60 uglednih predavača i 45 izlagača iz više od 20 zemalja. Uticajni skup gasne struke u organizaciji Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP), članice Međunarodne gasne unije (IGU) i Centra za plin Hrvatske je pod pokroviteljstvom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH i Agencije za ugljikovodike RH.

Foto: Hrvatska stručna udruga za plin

Kongres će obuhvatiti 12 aktuelnih tematskih celina, nekoliko interaktivnih panel-diskusija i postersku sekciju na teme koje obuhvataju celi lanac prirodnog gasa, primenu novih tehnologija, kao i ključne izazove koji će odrediti razvoj tržišta prirodnog gasa u bliskoj budućnosti. Na predavanjima biće predstavljena ključna ekološka i ekonomska uloga prirodnog gasa kao sastavnog dela održivog globalnog energetskog sistema. Biće naglašena važnost prirodnog gasa kao geopolitičkog faktora energetske tranzicije, važnost strateških gasnih projekata kao i potencijal prirodnog gasa da postane vodeći energent po potrošnji u svetu do 2050. godine.

Kao druga tema konferencije, između ostalog, biće predstavljene ključne preporuke i politike potrebne kako bi se osigurao moderan regulatorni okvir potreban za prelaz na ekonomičan i ugljenično neutralan energetski sistem. Preporuke su grupisane u tri  ključna faktora s naglaskom na ulogu investitora, infrastrukture i tržišta u osiguravanju sigurnog, pristupačnog i održivog snabdevanja energijom građana i industrije Evropske unije. Važan deo nadolazećeg skupa biće prezentacije nekoliko stručnih radova o istoriji, trenutnom razvoju i perspektivama budućeg razvoja projekata istraživanja i proizvodnje prirodnog gasa u Republici Hrvatskoj.

Foto: Hrvatska stručna udruga za plin

Na konferenciji će biti izloženo trenutno stanje i budući tok razvoja strateške gasne infrastrukture u Hrvatskoj i u Evropi kao što su izgradnja novog magistralnog gasovoda Zlobin-Omišalj kojim će se osigurati otprema prirodnog gasa s planiranog terminala za tečni prirodni gas (LNG terminal) na ostrvu Krku u transportni sistem Republike Hrvatske. Više zanimljivih izlaganja daće sliku o primeni pametnih tehnologija u gasnim i energetskim sistemima, inovacije i transfer tehnologije kao i njihovu uloga u gasnoj industriji i energetici, a održaće se i zanimljiva panel-diskusija o trenutnom stanju i trendovima na tržištu prirodnog gasa i budućim izazovima.

Zbog velike zainteresovanosti energetskih subjekata u sklopu programa jubilarnog skupa održaće se zanimljiva radionica na aktuelnu temu iz sistema obaveze energetske efikasnosti koja će obuhvatiti uvodno izlaganje stručnjaka iz Ministarstva zaštite okoline i energetike i panel-diskusiju na istoimenu temu.

U svetlu velikih pomaka koji se događaju na energetskim tržištima, radionica „Uvod u osnovno modeliranje gasa pomoću PLEXOS-a“ fokusiraće se na evropsku i regionalnu ponudu i potražnju gasa, na pokretače novih promena na tržištima (ekonomske, tehnološke i druge) te će pružiti uvid u to kako usvajanje i primena platforme za modeliranje integrisane energije PLEXOS može pomoći u suočavanju sa tim promenama u regionu.

Budući da je veliki potencijal širenja upotrebe prirodnog gasa upravo u sektoru saobraćaja na konferenciji će biti reči o važnosti i ulozi LNG-a u putnom i pomorskom saobraćaju te infrastrukturi i tehnologiji zelenog transporta. Brojni stručnjaci predstaviće radove o problematici distribucije i potrošnje prirodnog gasa sa gledišta efikasnosti i sigurnosti gasnog sistema, a biće govora i o drugim aktuelnim temama iz gasnog i energetskog sektora. Novosti u pravnoj regulativi i tehničkim propisima i pravilima struke za sigurnu i efikasnu uportrebu gasa te njihova primena u praksi biće važna tema nadolazećeg skupa. Održaće se i posterska sekcija na kojoj će biti predstavljeni radovi stručnjaka iz različitih područja energetske struke.

Foto: Hrvatska stručna udruga za plin

Kongres je uključen u Program stručnog usavršavanja Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) te učesnicima osigurava oko 20 školskih časova stručnog usavršavanja o temama gasa, energetike, osnova tehničke regulative i termotehničkih postrojenja.

Uporedo s konferencijom održaće se izložba gasne opreme i tehnologije na kojoj će oko 45 izlagača iz zemlje i inostranstva predstaviti napredna tehnička rešenja za gasnu industriju i energetiku.

Sponzorisanje skupa pruža jedinstvenu priliku kompanijama da osnaže svoj položaj, pokažu ekspertizu i nova tehnička rešenja za svladavanje izazova gasne industrije.

Ciljane tematske celine i priznati govornici odlike su skupa koji spaja  nauku, obrazovanje, struku i poslovne subjekte koji aktivno učestvuju u gasnoj industriji.

Mobilna aplikacija dostupna pre otvaranja skupa i društvena događanja u Opatiji osiguraće dovoljno vremena za interaktivno umrežavanje i ostvarivanje novih poslovnih prilika.

OSIGURAJTE SVOJE MESTO NA VREME!

Link za prijavu: https://susret.hsup.hr/en/paper-registration-and-abstract-submission/

Više informacija na: https://susret.hsup.hr/ i  br. tel: 01/6189-590/593

Izvor: Hrvatska stručna udruga za plin