Okrugli sto „Upravljanje Parkom prirode Zlatibor“

 

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Okrugli sto na temu „Upravljanje Parkom prirode Zlatibor“ održan je 26. oktobra 2018. godine u Kongresnom centru „Romanija“ Studentskog odmarališta „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru.

Okrugli sto održan je u organizaciji upravljača ovim prirodnim dobrom, JP „Srbijašume“, u cilju okupljanja svih zaiteresovanih strana za zaštitu, očuvanje i razvoj Parka prirode „Zlatibor“ kroz proces participativnog upravljanja.

Pozivu upravljača na razgovor o upravljanju zaštićenim područjem odazvao se veliki broj učesnika, i to: predstavnici resornog ministarstva, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, opština na kojima se Park prostire, stručnih institucija, sektora lovstva i turizma, investitora i upravljača naših najvećih zaštićenih područja.

U radu okruglog stola, kao predstavnici institucija koje su dve najznačajnije zainteresovane strane za zaštitu i razvoj PP „Zlatibor“, učestvovali su predsednik Opštine Čajetina, Milan Stamatović i Igor Braunović, v.d. direktora JP „Srbijašume“.

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Rad skupa otvorili su, uvodnim obraćanjima, predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine, Lidija Stefanović i iz Nadzornog odbora JP „Srbijašume“, predsednik Miloš Srećković i prof. dr Milan Medarević.

Ovim povodom Zavod za zaštitu prirode Srbije, na osnovu čijeg predloga i Studije zaštite je proglašen Park prirode „Zlatibor“, predstavio je temu „Uslovi zaštite prirode za izradu prostorno-planske dokumetacije, planova, programa, projekata i osnova za izvođenje radova i aktivnosti u Parku“, na koju je prezentaciju održala Dragana Petraš, prostorni planer i koordinator izrade Studije zaštite PP „Zlatibor“.

U prezentaciji je prikazan rad Zavoda na valorizaciji prostora za zaštitu, metodologija zaštite prirodnih vrednosti prostora kroz određivanja granica zaštićenog područja i tri režima zaštite unutar granica prirodnog dobra sa objašnjenjem dozvoljenih, ograničavajućih i zabranjenih aktivnosti koje nosi svaki od tri režima zaštite, a koji su jedan od osnovnih elemenata za davanje uslova zaštite prirode.

Ovim povodom D. Petraš istakla je da se, od ukupne površine PP „Zlatibor“, u prvom režimu zaštite u kome jedino nisu dozvoljene nikakve aktivnosti, osim naučno-istraživačkog rada i kontrolisane edukacije, nalazi svega 5% od ukupne teritoriji Parka. Takođe, rekla je da su Prostorno planska i razvojna dokumenta svih opština za delove PP „Zlatibor“, koji se nalaze na njihovoj teritoriji, razmatrana i uvažena u određivanju režima zaštite, kao i da su uvaženi privredni i infrastrukturni planovi kroz konsultacije sa predstavnicima opština i stanovnika zlatiborskih naselja.

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Na okruglom stolu predstavljeno je još osam tema od interesa za upravljanje zaštićenim područjem: Obaveze upravljača PP „Zlatibor“ (JP „Srijašume“), Izrada prostornog plana područja posebne namene PP „Zlatibor“ (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture), Aktivnosti JP „Skijališta Srbije“ u PP „Zlatibor“ (JP Skijališta Srbije), Izgradnja gondole i drugih sadržaja u PP „Zlatibor“ (JP „Gold gondola“, Čajetina), Gazdovanje šumama u PP „Zlatibor“: planski dokumenti u šumarstvu, promena namene šuma i šumskog zemljišta (Uprava za šume, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede), Gazdovanje lovištitma i ribarskim područjima u PP „Zlatibor“ (Sektor za lovstvo ribarstvo i turizam), Izgradnja MHE u PP „Zlatibor“ (Šumarski fakultet i JP „Srbijavode“), Organizacija sistema upravljanja zaštićenim područjima u Srbiji – predlozi za unapređenje (Institut za šumarstvo) i Saradnja sa organizacijama civilnog sektora – Participativno upravljanje zaštićenim područjima (WWF).

Nakon tematskih prezentacija usledila je diskusija u okviru koje su na pitanja u ime Zavoda za zaštitu prirode Srbije odgovarali dr Dragana Ostojić, načelnik Odeljenja za zaštićena područja i Vladan Bjedov, šef Odseka za zaštitu biodiverziteta. Kao jedan od zaključaka diskusije istaknuta je visoka stručnost Zavoda za zaštitu prirode u izradi Studije zaštite i uslova zaštite prirode za PP „Zlatibor“, uz poštovanje i primenu participativnog pristupa, i uvažavanje interesa lokalnih zajednica i stanovnika kako bi se omogućio razvoj koji je usklađen sa očuvanjem prirodnih vrednosti Parka u sprovođenju upravljačkog koncepta koji omogućava razvoj uz očuvanje prirodnih vrednosti.

Za sve učesnike skupa JP „Srbijašume“ su organizovle stručni obilazak PP „Zlatibor“ predstavljanjem lokaliteta Tornik, Čigota i Gostilje.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Milisav Pajević