Okrugli sto o biomasi u petak u Francuskom institutu

Svet

biomasa

U petak 3. oktobra 2014. godine u prostorijama Francuskog instituta biće organizovan okrugli sto Biomasa, obnovljiv izvor energije: praktična iskustva Francuske i potencijali Srbije koji se mogu razvijati na lokalnom nivou.

Na okruglom stolu o biomasi biće predstavljena ekspertiza francuskog Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CRNS) u cilju efikasnijeg korišćenja biomase kao energenta; inovativna rešenja za unapređenje infrastrukture i svih resursa na lokalnom nivou korišćenjem biomase, kao i značaj primene naprednih i inovativnih tehnologija u domenu sakupljanja, prerade i korišćenja biomase.

Okrugli sto Biomasa, obnovljiv izvor energije: praktična iskustva Francuske i potencijali Srbije koji se mogu razvijati na lokalnom nivou organizuju Centralno evropski forum za razvoj (CEDEF), Francuski institut i Ambasada Francuske u Srbiji.

Sandra Jovićević