Oko 2,2 milijarde dinara za reciklere

Ministarstvo zaštite životne sredine potpisalo je juče ugovore sa 22 firme, koje su, na osnovu konkursa tog ministarstva, ostvarile pravo na podsticajna sredstva za tretman otpada, u iznosu od 2,2 milijarde dinara.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministar Goran Trivan istakao je da je jedan od najvažnijih ekoloških poslova u životnoj sredini u Srbiji upravo prikupljanje, zbrinjavanje i prerada svih vrsta otpada, pa i opasnog otpada.

„Verujem da je interes Ministarstva zaštite životne sredine i vaš interes isti – da nam Srbija bude čista“, poručio im je Trivan, saopštilo je resorno ministarstvo.

Reciklerima se sredstva za 2018. godinu dodeljuju na ime podsticaja za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili dobijene energije.

„Što više kapaciteta i novca uložimo u ovoj oblasti, dobićemo više radnih mesta i manje zagađenu životnu sredinu„, ukazao je Trivan.

On je istakao da će država morati da ojača inspekcijsku službu i poveća subvencije reciklerima.

„Ove godine ćemo, po konkursu, reciklerima dodeliti 2,2 milijarde dinara, i to je gotovo duplo manje nego što bi trebalo da bude. Staraćemo se da se povećaju izdvajanja za tu vrstu podsticaja, budući da su isplate retroaktivne“, rekao je Trivan.

On je napomenuo da će država i Ministarstvo na čijem je čelu pokušati da pomognu preduzećima, ali da i od njih očekuje da temeljnije rade svoj posao.

„Ekološka bitka je duga, ali pobedićemo sve izazove da bi Srbija bila čista“, podvukao je Trivan.

Prema njegovim rečima, potrebno je napraviti razliku između onih koji više prerađuju otpad, od onih koji samo vrše pretovar ili prevoz otpada, o čemu će se Ministarstvo dogovarati sa reciklerima prilikom izmene pravilnika i uredbi.

Trivan je dodao i da će se raditi na promeni dinamike isplate, kako bi se reciklerima podsticajna sredstva dodeljivala u par navrata tokom godine.

Iz Udruženja reciklera Srbije podsećaju da je od ekoloških taksi u 2018. godini prikupljeno u republički budžet 11,5 milijardi dinara, dok je za tretman opasnog otpada sada izdvojeno samo 2,19 milijardi dinara. Ukupna dugovanja prema reciklažnoj industriji iznose 2,8 milijardi dinara za 2016, 2017. i 2018. godinu.

Recikleri su važan činilac zdravije životne sredine u našoj zemlji, što govori i podatak da je od 2010. do 2018. godine ova industrija zbrinula 500.000 tona opasnog otpada.

Milisav Pajević