Ogranak TE-KO „Kostolac“ adekvatno zbrinjava opasni i neopasni otpad

Srbija | Upravljanje otpadom

kostolac balkanmagayin.net

Šef Službe za upravljanje zaštitom životne sredine u ogranku TE-KO „Kostolac“ gospodin Predrag Cvijanović izjavio je za EPS Energiju da se procesom rada u ovom ogranku generiše više od 30 vrsta opasnog i neopasnog otpada.

Kako je istakao, proces upravljanja otpadom u ovom ogranku funkcioniše tako što se formiraju dokumenti katastar otpada i plan upravljanja otpadom, a koji se revidira svake treće godine. Dodao je da se otpad deli na industrijski, komercijalni i komunalni u skladu sa zakonskom regulativom, dok se u zavisnosti od karaktera deli na opasan i neopasan. Naveo je i da su vlasnici otpada dužni da sa njim postupaju u skladu sa zakonskom regulativom, kao i da materijali koji se koriste u procesu njegovog zbrinjavanja ne smeju uticati na životnu sredinu.

Gospodin Cvijanović je izjavio i da se otpad iz ogranka TE-KO „Kostolac“ prodaje ukoliko ima zainteresovanih operatera za kupovinu ili se zbrinjava postupkom javne nabavke. Naveo je da je od januara prošle godine prodato preko 5 hiljada tona gvožđa i legura gvožđa, oko 54 tone bakra i legura bakra, 140 tona pepela, 34 tone olovnih baterija i akumulatora, oko 15 tona električnog otpada i oko 100 tona otpadnog ulja. Dodao je da se preostali otpad za koji nema zainteresovanih (mineralna vuna, jonska masa, emulzije vode, ulja, zemlja, azbest) adekvatno zbrinjava.

Sandra Jovićević

foto: balkanmagazin.net