Održano predavanje povodom Svetskog dana obrazovanja u oblasti zaštite životne sredine

IMG_3018-e1485471242304U Valjevu je održano predavanje o značaju zaštite životne sredine. „Obrazovanje o zaštiti životne sredine je dinamičan proces i ima za cilj da u ljudima probudi svest o ekološkim problemima kako na globalnom planu tako i u lokalnoj zajednici – okruženju u kojem čovek neposredno živi.

Obrazovanje nastoji da identifikuje interakcije između čoveka i njegove životne sredine, da promoviše skladan odnos između čoveka i prirode kroz održivi razvoj, a sve sa ciljem da se sadašnjim generacijama omogući kvalitetan život u prirodnom okruženju, ali isto tako i da se ono kao zdravo sačuva za buduće generacije“, istakao je profesor doktor Jordan Aleksić, koji je u Valjevu održao predavanje tim povodom.

On je dalje naglasio da obrazovanje u oblasti zaštite životne sredine pruža znanja iz ključnih oblasti prirodnih nauka (biologije, hemije, fizike, geologije…),osnovna i funkcionalna znanja o ekonomskim i pravnim principima, kriterijumima i faktorima procesa i sistema zaštite životne sredine.

Ubrzani uspon nove ekoindustrije (industrije otpada, industrije turizma, industrije energije, industrije zdravlja i industrije hrane) daje čitavu lepezu novih profila zanimanja koja traže potpuno nove veštine i sposobnosti, pre svega na planu komunikacija, kao i same metodologije razumevanja faktora i aktera daljeg razvoja…

Izvor: valjevo.rs

V.Vukajlović