Održano predavanje o klimatskim promenama u Novom Sadu

Srbija | Klimatske promene

klima

U sredu 11. maja 2016. godine u prostorijama Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu održano je predavanje „Klimatske promene poslednjih milion godina – ritam Milankovićevih ciklusa“.

U okviru predavanja dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti gospodin Slobodan Marković govorio je o problemu klimatskih promena u svetu, a predstavio je i promene na klimatskom nivou u poslednjih milion godina.

Održavanje predavanja pomogao je Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

Sandra Jovićević

foto: naslovi.net