Održano predavanje „Ekonomija ekosistema i biološke raznovrsnosti“

Bihac_okolis_401020587

U četvrtak 23. juna 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Bihaću u Bosni i Hercegovini održano je predavanje „Ekonomija ekosistema i biološke raznovrsnosti“.
Predstavnik Svetskog fonda za zaštitu prirode (WWF) gospodin Deni Porej izjavio je da je budućnost zaštićenih područja u povezivanju sektora zaštite sa ekonomijom u svrhu podsticanja socio-ekonomskog razvoja.

U okviru predavanja predstavljena je globalna inicijativa Ekonomija ekosistema i biološke raznolikosti čiji je cilj da popularizuje vrednosti biološke raznovrsnosti i ekosistema u procesu donošenja odluka na svim nivoima. Osim toga, predstavljen je i Alat za procenu dobrobiti zaštićenih područja koji ima za cilj da prikupi i uporedi podatke o celokupnoj koristi koju zajednica i društvo mogu imati od zaštićenih područja.

Predavanje je organizovao Svetski fond za prirodu (WWF) u okviru projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“.

Sandra Jovićević

foto: energetika.ba