Održane sesije radnih grupa za Scenarije ublažavanja klimatskih promena M3 i M4

Vesti | Srbija | Klimatske promene

U okviru projekta „Strategija klimatskih promena sa akcionim planom“, koji finansira Evropska unija, organizovana je sesija tehničke radne grupe na temu „Scenariji ublažavanja emisija sa efektom staklene bašte.

Foto: EP

Reč je o dva scenarija. Prvi je M3, ambiciozni scenario do 2030. godine, a drugi je M4, maksimalni ambiciozni scenario do 2050. godine. U cilju utvrđivanja najefikasnijeg puta u kontekstu smanjenja emisije štetnih gasova, a razmatrajući oba ponuđena scenarija, razgovaralo se o uticaju svakog od navedenih izvora ili ponora emisija: energetski sektor (uključujući transport, stambeni i komercijalni sektor, kao i industriju), poljoprivreda, šumarstvo i upotreba zemljišta, promena korišćenja zemljišta i otpad.

Borba protiv klimatskih promena zahteva da sve zemlje  učestvuju u smanjenju emisije štetnih gasova, sa definisanim ciljem ograničenja rasta srednje globalne temperature ispod 2ºC. Evropska komisija je nedavno izdala saopštenje ukazujući na to da će Evropska unija biti klimatski neutralna (sa nultom neto emisijom gasova sa efektom staklene bašte) do 2050. godine.

U prvom delu konferencije Gonzalo Kavaljero, ključni ekspert projekta, predstavio je rezultate istraživanja „Vizija emisija GHG u Srbiji do 2050. godine.“ Istraživanje je sprovedeno onlajn, a pitanja su postavljana tako da se utvrdi stav ispitanika o budućnosti Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Nakon sprovedenog istraživanja, drugi ključni ekspert projekta Matej Gasperič predstavio je osnovni scenario za Srbiju bez evropskih integracija i preliminarni pristupi i rezultati Scenarija ublažavanja M3 i M4.

U drugom delu konferencije formirane su radne grupe iz oblasti: proizvodnja i potrošnja energije, poljoprivreda, šumarstvo i promena namene zemljišta i otpad. Svaka radna grupa je imala svog mentora i na kraju konferencije predstavljen je izveštaj u cilju finalnog formiranja Scenarija M3 i M4.

Cilj projekta je izrada nacionalne međusektorske „Strategije borbe protiv klimatskih promena sa Akcionim planom što spada u  nadležnost Ministarstva zaštite životne sredine. Strategijom će biti uspostavljen nacionalni strateški i politički okvir borbe protiv klimatskih promena u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije (Sporazum iz Pariza i pristupanje EU) i njenim ciljevima smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.