Održane radionice posvećene EE u Mostaru

energetska efikasnost e

U opštini Mostar u Bosni i Hercegovini održane su radionice posvećene energetskoj efikasnosti „Evropske direktive na polju energije i usklađenost sa lokalnim propisima” i „Sprovođenje energetskog obračuna – smanjenje gubitka toplote na objektima”.

Cilj radionica bio je da pruži sveobuhvatni pregled tematike energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, primenu specifičnih znajnja i da predstavi primere iz prakse. Radionice su bile namenjene upravljačkim strukturama u telima javne uprave i zaposlenima u javnoj upravi.

Radionice su organizovane u okviru projekta CB-GREEN koji se realizuje u okviru IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina.

izvor: energetika.ba

foto: energetskiportal.rs

Sandra Jovićević