Održane ekološke radionice za učenike u Kotoru

a3859a0f-f2f1-4a0d-b5ba-fd3e528528e5

U Osnovnoj školi „Nikola Đurković“ u Kotoru u Crnoj Gori održane su ekološke edukativne radionice u okviru izložbe „Neka plavo ostane plavo“.

Kako su saopštili predstavnici NVO „Green Home“, cilj radionica bio je podizanje svesti učenika o značaju očuvanja biljnog i životinjskog sveta podmorja, ali i edukacija o ljudskim aktivnostima koji ugrožavaju morski svet. Učenici su u okviru radionica dobili bojanke koje prikazuju morski svet, ali i šta pojedinac može učiniti kako bi ga zaštitio.

Podsetimo, izložba Neka plavo ostane plavo“ prikazuje karakteristike biljnih i životinjskih vrsta koje su ugrožene na evropskom i svetskom nivou, kao i pretnje za njihov opstanak koje mogu dovesti do trajnog nestanka ovih vrsta. Izložba je organizovana u okviru projekta „4M: Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“, a u cilju podizanja svesti građana i lokalnih zajednica o značaju očuvanja biljnog i životinjskog morskog sveta.

Sandra Jovićević

foto: rtcg.me