Održane ekološke radionice u Podgorici povodom Svetskog dana obrazovanja o ZŽS

3

Povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore održali su ekološke časove u tri osnovne škole u Podgorici.

Učenici su ovom prilikom upoznati sa zagađenjem mora sa plovnih objekata, održivim razvojom zaštičenih područja i pticama i njihovim staništima u Crnoj Gori.

Svetski dan obrazovanja obeležava se od 1972. godine kada je u Stokholmu održana Konferencija Ujedinjenih nacija o čovekovoj okolini na kojoj je usvojena Deklaracija kojom se naglašava potreba obrazovanja o zaštiti životne sredine, odnosno potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterijuma koji će biti ponuđeni celom čovečanstvu kao inspiracija i smernica za očuvanje i unapređenje životne sredine.

izvor: epa.org.me

Sandra Jovićević