Održana završna prezentacija projekta Urban Waste

Region | Upravljanje otpadom

Foto: dulist.hr

U organizaciji Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA održana je završna prezentacija mera za upravljanje otpadom nastalih kroz delovanje projektne Zajednice prakse Dubrovačko-neretvanske županije, u okviru projekta URBAN-WASTE.

Skup je otvorila Dijana Tomašević Rakić v.d. načelnice Upravnog odeljenja za zaštitu životne sredine i prirode Dubrovačko-neretvanske županije koja je istakla važnost podsticanja novih ideja koje imaju za cilj podizanje nivoa svesti o problematici otpada, kako kod lokalnog stanovništva, tako i među turistima te je u tom smislu važno povezivanje sa turističkim regijama u Evropskoj uniji koje se susreću sa sličnim izazovima.

Problematika morskog otpada identifikovana je kao ključni problem za našu županiju koja je zbog svog geografskog položaja na obali Jadranskog mora posebno pod uticajem ogromnih količina morskog otpada koji se nošen strujama akumulira na našim plažama, stoga su sve mere formirane tako da utiču na smanjenje količine otpada u morskoj okolini, pojasnila je voditeljka projekta URBAN-WASTE za pilot područje Dubrovačko-neretvanske županije Iva Pozniak koja je ispred DUNEA-e i predstavila mere za upravljanje otpadom.

Za Dubrovačko-neretvansku županiju formirane su ukupno četiri mere. Upravljanje otpadom u marinama – u saradnji sa Opštinom Konavle i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. izradiće se info brošure o tačnom postupanju s aotpadom namenjene turistima nautičarima koji uplovljavaju u luku Cavtat, koja će trajati od juna do septembra 2018. godine. Mobilna aplikacija WasteApp – kroz mobilnu aplikaciju koja je razvijena kroz projekat, lokalno stanovništvo i posetioci Dubrovačko-neretvanske županije moći će se edukovati o važnosti prevencije i pravilnog odlaganja otpada i biti nagrađeni za svoje dobro ponašanje. Ova aplikacija uključuje lokalizacioni instrument kroz mehanizam QR kodova koji će se u saradnji s Čistoćom Dubrovnik d.o.o. postaviti na 4 lokaliteta (Župa Dubrovačka, Dubrovačko Primorje, Grad Dubrovnik, Opština Konavle), na punktovima za sortiranje otpada. Mobilna aplikacija WasteApp instalirana u mobilne telefone očitava spomenuti QR kod čime korisnik postaje deo nagradne igre koja će trajati od aprila do juna 2018. godine. Promocija pitke vode iz česme – u saradnji sa Turističkom zajednicom grada Dubrovnika, postavljanjem info postera na 6 info punktova na području Grada Dubrovnika te objavom u RIVIERA INFO vodiču na čak 8 jezika, promovisaće se domaćim i stranim posetiocima informacija o ispravnosti vode iz česme za piće, čime se dugoročno očekuje smanjenje korišćenja/kupovanja PET ambalaže. Podizanje nivoa svesti o morskom otpadu – u saradnji sa EKO zadrugom „Mala Sirena“ održaće se 3 edukativne radionice, za srednjoškolce Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik i Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik i ribare sa područja Dubrovačko-neretvanske županije pod koordinacijom Lokalne akcijske skupine u ribarstvu FLAG „Južni Jadran“. Ujedno će biti pripremljene dvojezične brošure namenjene široj javnosti.

Od posebne važnosti, kao dodatak URBAN-WASTE merama, je proizašla saradnja sa još jednim evropskim projektom, ML-REPAIR, kojeg sprovodi Institut za okeanografiju i ribarstvo iz Splita. Ovde će se uz pomoć ribara volontera, sakupljati morski otpad s kojim se oni na svakodnevnoj osnovi susreću kao sekundarnim ulovom, istakla je direktorka DUNEA-e Melanija Milić tokom predstavljanja projekta projekta.

Ovaj projekat punog naziva Urbane strategije upravljanja otpadom u turističkim gradovima finansiran je od strane Evropske komisije kroz program Horizont 2020, učestvuje 13 zemalja, među kojima je DUNEA jedini hrvatski partner. Cilj je razviti smernice za prevenciju i upravljanje otpadom u gradovima sa visokim stopom turizma, kako bi se smanjila proizvodnja komunalnog otpada i poboljšalo upravljanje komunalnim otpadom.

izvor: dulist.hr

Sandra Jovićević