Održana tribina posvećena malim hidroelektranama

Region | Hidro

U ponedeljak 26. juna 2017. godine u prostorijama Zelene akcije održana je javna tribina „Jesu li (male) hidroelektrane obnovljivi izvor energije?“.

Tribina je organizirana u sklopu projekta „Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima – Local Partnership for Transparent Management of Natural Resources“, finansiranog od strane Evropske unije. Takođe, na tribini su bile predstavljene i publikacije „Priroda nije na prodaju!“ i „Zaštita i održivo upravljanje rekama i hidroelektrane“ koje je izradila Zelena akcija u sklopu projekta „The Right to Nature“.

Na tribini je bilo reči o problematici hidroelektrana iz različitih aspekata, a istaknuto je da je pre izgradnje hidroelektrana potrebno razmotriti i javno otvoriti pitanja svih mogućih aspekata, kao i posledica koje takvi zahvati mogu izazvati u prirodi. Problematika malih hidroelektrana bila je odabrana za temu tribine jer se u Hrvatskoj, a i u široj regiji, planira izgradnja mnogih malih hidroelektrana. Čak 2.683 hidroelektrane planirane su na rekama zapadnog Balkana, od čega čak preko 50 odsto u zaštićenim područjima.

izvor: zelena-akcija.hr

Sandra Jovićević