Održana tribina o Arhuskoj konvenciji u Crnoj Gori

623350_560711

U utorak 29. novembra 2016. godine u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma u Crnoj Gori održana je tribina o Arhuskoj konvenciji.

Na tribini je rečeno da je Crna Gora posvećena principima Arhuske konvencije, a posebnu pažnju bazira na održivom razvoju i očuvanju životne sredine, što predstavlja jedan od neophodnih uslova u procesu evropskih integracija. Istaknuto je da je za sprovođenje tri stuba Arhuske konvencije naročito bitna uloga Arhus centara, kao važnog mehanizma za njenu implementaciju.

Tribina je održana u okviru Javne rasprave o Predlogu trećeg nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije.

izvor: rtcg.me

Sandra Jovićević