Održana svečanost povodom završetka projekta sistema prečišćavanja otpadnih voda Čakovec

Region | Održivi razvoj

Foto: mzoip.hr

Ministar zaštite životne sredine i energetike Tomislav Ćorić u Čakovcu je učestvovao na svečanosti obeležavanja završetka radova na sistemu odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec.

Reč je o prvom realizovanom projektu za kojega su sredstva osigurana u okviru Operativnoga programa “Zaštita okoline 2007.- 2013.” Ukupna vrednost projekta je 341.672.838 HRK, a sufinansira se s 199.392.711 HRK bespovratnih EU sredstava. Između ostaloga, obuhvata proširenje postojeće mreže odvodnje radi uključivanja dodatnih naselja izgradnjom oko 73,5 km novih cevovoda s 32 crpnih stanice čime će se priključiti oko 8.500 novih korisnika u području aglomeracije.

Ministar je istakao da će aglomeracija pozitivno uticati na kvalitet života i zdravlja ljudi, tim više što su usluge odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda usklađene evropskim propisima i najsavremenijim standardima na ovom području.

U Međimurskoj županiji je ministar Ćorić održao radni sastanak s jedinicama lokalne samouprave s toga područja, na temu mogućnosti sufinansiranja projekata JLS-ova u sistemu upravljanja otpadom.

U Varaždinskim Toplicama ministar je učestvovao u potpisivanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za projekat izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, ukupne vrednosti 2.367.269,30 HRK, od čega su bespovratna EU sredstva 1.968.204,00 HRK. Uz izgradnju reciklažnog dvorišta, u sklopu projekta realizovaće se informativno-obrazovne aktivnosti s ciljem podizanja svesti o prednostima odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i ulozi reciklažnoga dvorišta u zajednici, te važnosti sprečavanja nastanka otpada. Dobrobiti reciklažnoga dvorišta koristiće 2.054 domaćinstava, odnosno 6.364 stanovnika. Po završetku, jedinicama lokalne samouprave s područja Varaždinske županije su takođe prezentovane mogućnosti sufinansiranja projekata u sistemu upravljanja otpadom.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević