Održana savetovanja o energetici i ekologiji u Subotici

Svet

savetovanja o ekologiji i energetici tent

U hotelu „Patria“ u Subotici prošle nedelje održan je Treći simpozijum „Odsumporavanje dimnih gasova“, Šesto Savetovanje „Deponije pepela, šljake i jalovine u termoelektranama i rudnicima“ i Četrdeset i drugo Savetovanje „Zaštita vazduha 2014“.

Na ovoj manifestaciji predstavljena su 24 stručna rada iz oblasti zagađenja vazduha, sanacije i dekultivacije deponije pepela i kontrole dimnih gasova u elektranama.Takođe je bilo reči i o uvođenju novih tehnologija u energetski sektor, upotrebi produkata sagorevanja uglja i donošenju novih zakonskih propisa i standarda usaglašenih sa propisima Evropske unije.

Predsednik Organizacionog odbora Savetovanja gospođa Ljiljana Tanasijević izjavila je da će uskoro biti pokrenuta inicijativa koja će zatražiti od nadležnih organa da donesu Uredbu o korišćenju elektrofilterskog pepela u komercijalne svrhe i izmenu Uredbe o odlaganju otpada na deponijama. Kako je naglasila gospođa Tanasijević, ova inicijativa ima za cilj da deponije pepela i šljake budu izuzete iz Uredbe o odlaganju otpada na deponijama jer se na njima odlaže nusproizvod termoenergetskih sistema.

Direktor korporativnih poslova u PD „TENT“ gospodin Vojin Nestorović istakao je da je zaštita životne sredine bitan segment za razvoj društva i da zahteva velika finansijska ulaganja. Predstavljeni su i projekti zaštite životne sredine PD „TENT“ kao što su izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova i uvodjenje novog sistema ugušćenog transporta pepela i šljake.

U okviru savetovanja organizovana je i poseta fabrici „Siemens“ koja proizvodi vetrogeneratore za inostrano tržište.

Ova savetovanja organizovala je Privredna komora Srbije u saradnji sa Rudarskim institutom iz Zemuna, „Elektroprivredom Srbije“, termoelektranama „Nikola Tesla“ i „Kostolac“ i Rudarskim basenom „Kolubara“.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs