Održana radionica „Zaštićena područja za prirodu i lјude”

dd45d054dfce696b68bc0b43a11d1bfe_XL

U periodu od 24. do 26. januara 2017. godine u Zagrebu u Hrvatskoj održana je radionica „Zaštićena područja za prirodu i lјude – Protected Areas for Nature and People, PA4NP“.

Asocijacija parkovi Dinarida i organizacije WWF Adria zajedno rade na bolјem povezivanju zaštićenih područja i lokalnih zajednica. Projekat se sprovodi od oktobra 2015. i traje do oktobra 2019. godine.

Cilј projekta je partnerstvo i saradnja sa lokalnom zajednicom koja doprinosi ne samo bolјem upravlјanju zaštićenim područjima, već zajedničkoj ekonomskoj, ekološkoj i socijalnoj dobrobiti.

izvor: pzzp.rs

Sandra Jovićević