Održana radionica za republičke inspektore o jačanju nacionalnih kapaciteta u korišćenju alata u primeni IRAM

20160115_101809-250x188

Krajem prošle nedelje u Beogradu održana je dvodnevna nacionalna radionica za republičke inspektore za zaštitu životne sredine „Jačanje nacionalnih kapaciteta u korišćenju alata u primeni Metode Integrisane procene rizika (IRAM)“.

U okviru radionice, učesnici su upoznati sa alatima za procenu rizika koji se koriste u većini evropskih zemalja, ali i sa Direktivama Evropske unije koje će Republika Srbija transponovati kroz nacionalno zakonodavstvo, a kroz koje je i sprovedena obaveza procene rizika (Direktiva o Industrijskim emisijama i SEVESO III Direktiva). Osim toga, republički inspektori upoznati su i sa korišćenjem alata kojima se procenjuje rizik po životnu sredinu nadziranih subjekata.

Radionicu „Jačanje nacionalnih kapaciteta u korišćenju alata u primeni Metode Integrisane procene rizika (IRAM)“ vodili su dugogodišnji TAIEX eksperti, a postigla je očekivani rezultat.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u aprilu 2016. godine u potpunosti počinje da se primenjuje Zakon o inspekcijskom nadzoru koji uvodi obavezu da inspektori procenjuju rizik svakog nadziranog subjekta na osnovu čega se vrši planiranje redovnih inspekcijskih kontrola na godišnjem nivou.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs