Održana radionica za izgradnju kapaciteta za Izradu Međuvladine platforme o biodiverzitetu i ekosistemskim uslugama u Istočnoj Evropi

Foto: pzzp.rs

Institut za mrežu biodiverziteta e.V. (ibn) u saradnji sa Nemačkom Federalnom agencijom za zaštitu prirode (BfN) i finansijsku podršku Nemačkog Federalnog ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode, izgradnju i nuklearnu sigurnost održao je radionicu za izgradnju kapaciteta u Istočnoj Evropi na Izradi Međuvladine platforme o biodiverzitetu i ekosistemskim uslugama (IPBES).

Ova radionica, prva u nizu, održana je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, od 15. do 17. oktobra 2017. Na radionici je bio 21 predstavnik vladinih i naučnih institucija i organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Makedonije, Moldavije, Crne Gore i Srbije. Iz Srbije učešće su uzeli dr Biljana Panjković (Pokrajinski zavodia za zaštitu prirode), mr Sanja Đurović (Biološki fakultet Univeziteta u Beogradu) i Milica Mišković (Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije).

Glavni cilj radionice je bio da javnost informiše o IPBES-u, kako funkcioniše međuvladina platforma, koje programe rada sa zainteresovanim stranama uključuje, predstavi dosadašnje glavne rezultate i primere implementacije, kao i mogućnosti za aktivno učešće, kako za pojedince, tako i organizacije i države. Predstavljen je i testiran Кatalog alatki (mehanizama) za podršku politici biodiverziteta i ekosistemskih usluga koja je još u razvoju.

Кroz radionicu o zainteresovanim stranama konstatovano je da postoji široka moguća osnova zainteresovanih strana u svim zemljama, mada mnoge od navedenih organizacija ili institucija još uvek ne učestvuju u IPBES-u ili ne koriste njene rezultate. Predstavljeni su i projekti koji podržavaju IPBES , koriste rezultate ili izgrađuju kapacitete. Projekti su uključivali nacionalne platforme za biodiverzitet kao što su Netvork-Forum u Nemačkoj ili slični pristupi u drugim evropskim zemljama, međunarodne mreže kao što su ECA-mreže nacionalnih platformi i Panevropske konferencije zainteresovanih strana (PESC) ili projekat VABES (zapadno afrička platforma za biodiverzitet i ekosistemske usluge). Razmatrana je korisnit takvih projekata i pod kojim uslovima bi mogli biti postavljeni u zemljama istočne Evrope. Predstavljen je Otvoreni regionalni fond za biodiverzitet GIZ-a kao mogući finansiranja projekata vezanih za IPBES u regionu.

Кorist tih projekata može biti višestruka. Sardžaj Platforme IPBES može da posluži za ideje za vođenje projekata na nacionalnom nivou, integraciju mehanizama za podršku politici u sopstvena istraživanja, uvid u teme od nacionalnog interesa i planiranje istraživanja u skladu s tim, korišćenje objavljenih podataka kao argument za dalje finansiranje istraživanja. Državna uprava pri kreiranju straregije može koristiti alate politike u zagovaranju (npr. NVO), pronaći argumente za političku raspravu, da služi kao podrška za akciju sprovođenja politike, obrazovanje, izgradnju kapaciteta: učiti iz primera i materijala za obuku, pronalaziti kontakte i mreže, veze sa primenom u praksi i sl.

izvor: pzzp.rs

Sandra Jovićević