Održana radionica u okviru projekta „Odvojeno sakupljanje otpada je moja odluka“

Region | Upravljanje otpadom

Foto: cdm.me

U Plužinama u Crnoj Gori prošle nedelje je održana radionica u okviru projekta „Odvojeno sakupljanje otpada je moja odluka“.

U saopštenju Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore navodi se da je ova informativno-edukativna radionica održana sa ciljem predstavljanja novog načina odlaganja otpada. Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Opštine Plužine, Komunalnog preduzeća iz Plužina i Opštine Berane, ali i građani u čijim domaćinstvima će biti izveden praktični deo projekta, zatim zainteresovani građani, kao i učenici iz Obrazovnog centra Plužine.

Glavni administrator opštine Plužine gospodin Vladimir Knežević saopštio je da Opština ima kvalitetnu saradnju sa MORiT-om u oblasti upravljanja otpadom. On je naveo da je ova opština donela Lokalni plan upravljanja komunalnim otpadom i da je u toku procedura na izradi Odluke o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, kojim će se bliže definisati prava i obaveze stanovništva i davaoca komunalnih usluga na polju sakupljanja komunalnog otpada. Time će se, kako je kazao, dati značajan doprinos uspostavljanju sistema „primarne reciklaže“ u Crnoj Gori.

Predstavnik MORiT-a gospođa Branka Milašinović iskazala je posebno zadovoljstvo zbog prisustva učenika Obrazovnog centra i izrazila očekivanje da će škola u saradnji sa Opštinom organizovati ogledne časove sa tematikom upravljanja otpadom. Kako je istakla, Plužine će donošenjem odluke o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada zaokružiti pravne pretpostavke za realizaciju „primarne reciklaže“. Milašinović je navela da je posebni kvalitet radionice predstavljala intenzivna interakcija sa prisutnim građanima.

Šef Odjeljenja za zaštitu životne sredine Opštine Berane i članica Radne grupe za pristupanje Crne Gore u EU gospođa Rita Barjaktarović održala je prezentaciju na temu pristupanja i predstavila podatke o aktivnostima koje Crna Gora treba da ispuni tokom pretpristupnog perioda.

Nakon završetka radionice, predstavnici Ministarstva, zajedno sa predstavnicima opštine obišli su domaćinstva u kojima se izvodi praktični deo projekta.

Projekat „Odvojeno sakupljanje otpada je moja odluka“ realizuje MORiT u saradnji sa Opštinom Plužine. Resorno Ministarstvo obezbedilo je 50 kanti za sakupljanje komunalnog otpada koje su podeljene domaćinstvima, a ovim projektom obuhvaćene su i opštine Cetinje, Kolašin, Plav, Šavnik, Petnjica i Gusinje.

izvor: cdm.me

Sandra Jovićević