Održana radionica saradnje i dijaloga OCD i JP Elektroprivrede Srbije

Foto: eps.rs

U okviru Projekta podrške JP EPS pri organizaciji i unapređenju saradnje sa zainteresovanim stranama, finansiranog od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (iz posebnog Fonda EBRD akcionara), agencija LINK 011 je u Sava Centru u Beogradu 13. decembra organizovala radionicu kojoj su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva (OCD) i JP Elektroprivrede Srbije (EPS). Radionici je prisustvovalo devet predstavnika organizacija civilnog društva i sedam predstavnika JP EPS.

Cilj radionice je bio da se inicira razgovor između JP EPS-a i zainteresovanih organizacija civilnog društva na temu zaštite životne sredine, koji bi vodio ka kvalitetnijoj budućoj saradnji dve strane.

Radionicu je ispred agencije LINK 011 vodio gospodin Anthony Iles, nezavisni stručnjak za pitanja zaštite životne sredine, uz podršku Jelene Oplanić i Branka Radovanovića.

Kao korisnik korporativnog zajma Evropske banke za obnovu i razvoj, JP EPS se između ostalog obavezao da će poslovati u skladu sa Politikom zaštite životne sredine i socijalnih pitanja EBRD (2014).

Na sastanku su pokrenute mnoge teme, od biodiverziteta, otkupa zemlje potrebne za funkcionisanje JP EPS, uključivanja svih strana tokom donošenja važnih odluka i strategija od strane Vlade RS. JP EPS u takvim slučajevima nije donosilac odluka već samo jedna od zainteresovanih strana, a kao javno preduzeće je obavezan da sprovodi strategiju Vlade.

Gospodin Iles je predstavio na koji način je to urađeno u Velikoj Britaniji i dao primer programa koji je pomogao svim učesnicima da lakše donesu neke teške odluke (www.classic.2050.org.uk). Sa svoje strane Zvezdan Kalmar, predstavnik CEKOR-a je obavestio prisutne da je sličan model razvijen i za naš region (www.see2050carboncalculator.net).

Učesnici su se složili da su najveći izazovi koji su pred Srbijom oni koji se tiču pristupanja EU i da je u tom procesu potreban doprinos svih. Do sada su razgovori svih zainteresovanih strana bili složeni, a od sada će biti još složeniji i neophodno je pokrenuti ih na vreme.

EPS je predstavio da su otvoreni novi kanali komunikacije sa zainteresovanim stranama. Izrađen je Korporativni plan saradnje sa zainteresovanim stranama i oformljena je Služba za odnose sa zainteresovanim stranama.

EPS je iskoristio ovu priliku da obavesti učesnike da je napravljen nacrt Akcionog plana zaštite životne sredine i da je Rezime nacrta, objavljen na internet stranici EPS- a, dostupan za komentare do 26. decembra, i pozvao sve organizacije civilnog društva da pošalju svoje komentare i sugestije.

Učesnici u radionici bile si Organizacije civilnog društva: Građanska čitaonica Evropa (Bor), DMI, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, Reakcija Zelene Mreže, ORCA, CEKOR, Unija ekologa, Srpski centar ekologije

Ispred JP EPS učestvovali su : predstavnici Stručnog tima za sprovođenje, praćenje i koordinaciju SEP i ESAP, Sektora za strategiju, Sektora za odnose sa javnošću, Sektora za unapređenje energetske efikasnosti i zaštitu životne sredine i Sektora za unapređenje energetske efikasnosti i zaštitu životne sredine.

Milisav Pajević