Održana radionica „Redizajn organizacione strukture i upravljanje ljudskim resursima“

Vesti | Region

 

Foto: Ekološki pokret "Ozon"

Foto: Ekološki pokret „Ozon“

Učesnici radionice „Redizajn organizacione strukture i upravljanje ljudskim resursima“ imali su priliku da kroz rad u grupama, uz asistenciju Danila Nikovića, osnivača i direktora agencije za posredovanje u zapošljavanju „Millennial Consulting“, eksperta za oblast upravljanja ljudskim resursima, procene kapacitete matičnih organizacija u ovom segmentu upravljanja ljudskim resursima, što je bio uvod u diskusiju oko izazova sa kojima se susreću ekološke nevladine organizacije kada su zapošljavanje i zadržavanje kadrova u pitanju.

Konkretnim predlozima o načinu pripremanja javnih poziva za zapošljavanje, proceni učinka i doprinosa zaposlenih, modelima nagrađivanja volontera, kao i pripreme razvojnih i trening planova, Niković je učesnicima radionice dao smernice kako mogu unaprediti postojeći poslovni ambijent i iskoristiti prednost rada u nevladinim organizacijama u cilju privlačenja interesovanja kvalitetnog kadra.

Sem menadžmenta Ekološkog pokreta „Ozon“, radionici su prisustvovali i predstavnici Fonda za aktivno građanstvo (fAKT), Centra za zaštitu i proučavanje ptica i Centra za političku edukaciju.

Rukovodstvo Ekološkog pokreta „Ozon“ preuzelo je obavezu da pripremi interni akt kojim će se definisati model procene efikasnosti rada i nagrađivanja zaposlenih, kao i plan treninga za zaposlene i volontere, na osnovu njihovih interesovanja.

Radionica „Redizajn organizacione strukture i upravljanje ljudskim resursima“ je deo projekta jačanja kapaciteta Ekološkog pokreta „Ozon“,  finansijski podržanog kroz program „De Facto razvoj – Podrška rastu i liderstvu organizacija civilnog društva“ kojeg realizuje Fond za aktivno građanstvo (fAKT) a finansira Evropska unija u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016 (Civil Society Facility Montenegro Programme).

U okviru ovog projekta u saradnji sa parterskom firmom „Amplitudo“ razvijena je i  android aplikacija koju je moguće besplatno preuzeti za Google Play.

Sledi izrada komunikacione strategije za naredne tri godine, a biće sprovedeno i istraživanje o mogućnosti obavljanja privredne delatnosti, što je veoma važno sa aspekta finansijske održivosti organizacije.

Do kraja novembra biće organizovane i obuke o cirkularnoj ekonomiji i upravljanju otpadom, osnovama ekološke psihologije, ulozi nevladinih organizacija u procesu pregovora kroz poglavlje 27Životna sredina i klimatske promene i okrugli sto na temu nacionalnog brendiranja ekološke države Crne Gore.

Milisav Pajević