Održana radionica o zaštiti životne sredine u opštini Savski venac

s1

Zavod za zaštitu prirode Srbije saopštio je da je 22. februara 2016. godine u prostorijama opštine Savski venac održana radionica „Podizanje nivoa svesti, informisanosti i učešća javnosti u donošenju odluka u oblasti životne sredine“.

U okviru radionice predstavljen je strateški okvir za izvođenje programa informisanja i učešća javnosti opštine, a učesnici su se saglasili da je potrebno za 30 odsto povećati nivo informisanosti stanovnika opštine o stanju životne sredine, ali i nivo učešća građana u odlučivanju o pitanjima bitnim za zaštitu životne sredine. Istaknuto je i da je potrebno izraditi strategiju zelene komunikacije opštine, web stranicu na sajtu opštine i Facebook stranicu o stanju životne sredine, zatim da je potrebno omogućiti dostupnost informacija u kancelarijama mesnih zajednica i preko opštinskog biltena koji se distribuira svim stanovnicima opštine. Takođe je rečeno da je neophodno izvođenje programa edukacija i obuka organizacijom tematskih radionica, seminara, tribina, javnih prezentacija i rasprava, obrazovnih akcija za škole, a istaknuti su i programi za donosioce odluka.

Radionica je organizovana kao deo aktivnosti na izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) koji je usklađen i proizilazi iz Lokalnog ekološkog akcionog plana Beograda.

Učesnici radionice bili su predstavnici opštine Savski venac, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, opštinske uprave i nevladinih organizacija.

Sandra Jovićević

foto: zzps.rs