Održana radionica o razvoju indikatora klimatske promene i biodiverzitet

Srbija | Održivi razvoj

Radionica_CC_Biodiversitet

U sredu 30. marta 2016. godine u Beogradu je održana radionica „Razvoj indikatora klimatske promene i biodiverzitet“.

Učesnici radionice predložili su precizno definisanje i uspostavljanje tri nacionalna indikatora biodiverziteta i klimatskih promena u prvoj fazi: uticaj klimatskih promena na populacije ptica, fenologija zeleničeta na prirodnom lokalitetu Zeleničje i klimatske promene i zdravstveno stanje šuma i klimatske promene. Za pomenute indikatore biće razvijena precizna metodologija analiza međuzavisnosti klimatskih parametara i činilaca biodiverziteta na osnovu postojećih podataka, ali i metodologija budućeg monitoringa i izveštavanja po indikatorima.

Radionici su prisustvovali predstavnici Češke razvojne agencije, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za meteorologiju, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Društva za zaštitu ptica.

Organizatori radionice bili su eksperti za biodiverzitet Češke razvojne agencije i Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Sandra Jovićević

foto: sepa.gov.rs