Održana radionica o praćenju tokova otpada u Republici Srbiji

Srbija | Upravljanje otpadom

tokoviotpada_22dec2016

U Privrednoj komori Beograda prošle nedelje održana je radionica u okviru projekta „Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji”.

U okviru radionice predstavljeni su postignuti rezultati projekta „Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji”, čiji je osnovni zadatak uspostavljanje sistema za kvantitativno praćenje svih tokova otpada u Srbiji. Prikazana su i softverska rešenja i njihova unapređenja koja će biti na raspolaganju preduzećima u Srbiji, a predstavljena je i zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadom i novi Geografski informacioni sistem koji je sastavni deo sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Organizator radionice bila je Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije u saradnji sa Regionalnim centrom za životnu sredinu Centralne i istočne Evrope, kancelarija u Srbiji (REC).

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević