Održana radionica o novom sistemu Registra zagađenja okoline u Hrvatskoj

Region | Upravljanje otpadom

Foto: haop.hr

Hrvatska agencija za okolinu i prirodu održala je 17. i 18. januara 2018. radionice na kojima je nadležna tela upoznala sa novom aplikacijom sistema Registra zagađenja okoline.

Pored edukacije o načinu korišćenja nove aplikacije, detaljno je obrađen način prijave u opšte obrasce, obrasce za vazduh, otpadne vode, zemljište, nastanak, sakupljanje i zbrinjavanje otpada. Na predstavljeno programsko rešenje nove aplikacije nadležna tela dala su predloge i komentare na osnovu kojih će se dodatno unaprediti rad i funkcionalnosti ovog sistema .

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: haop.hr

Sandra Jovićević