Održana radionica o komunalnom otpadu u Kaknju

Region | Upravljanje otpadom

Foto – ilustracija: Pixabay

U okviru projekta pod nazivom „Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“ u Kaknju je juče održana druga po redu radionica o upravljanju otpadom na kojoj je predstavljeno energetsko iskorišćavanje otpada.

Tokom ove radionice, koja je nastavak dosadašnjih aktivnosti na stvaranju preduslova za korišćenje otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji, stručnjaci iz ove oblasti su prezentirali načine na koji se otpad može iskoristiti kao izvor energije sa posebnim osvrtom na proizvodni proces, kontrolu kvaliteta i emisije.

Istaknuto je da je u upravljanju otpadom veoma važan multidisciplinarni pristup, kao i da postoji mnogo prostora da se otpad u što većoj meri iskoristi u privredi. Rečeno je da postoji veliki potencijal kada je reč o proizvodnji energije iz otpada, a predstavljene su i metode koje se koriste za kontrolu kvaliteta ovakvog energenta. Bilo je reči i o zakonskoj regulativi, pre svega kada su u pitanju deponije i upravljanje otpadom.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević