Održana radionica o biogeografskim regionima

Srbija

zzps.rs zavod radionica

U četvrtak 11. februara 2016. godine u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije održana je radionica o biogeografskim regionima.

Kako je navedeno u saopštenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije, u okviru radionice održane su prezentacije koje su predstavljale stručni osnov za razmatranje daljih koraka u definisanju biogeografskih regiona. Predstavljene su moguće metodologije u kartiranju tri evropska biogeografska regiona u Srbiji – kontinentalnog, panonskog i alpskog. Prezentovani su primeri dobre prakse Mađarske koji se odnose na nacionalni sistem klasifikacije i mapiranja staništa i na geografski informacioni sistem (GIS) za Natura 2000 tipove staništa. Osim toga, bilo je reči i o priručniku za interpretaciju tipova staništa sa Aneksa I Evropske Direktive o staništima kao jednog od kriterijuma za identifikaciju Natura 2000 područja u Srbiji.

Radionicu o biogeografskim regionima organizovao je mađarski konzorcijum „Balcon“, nosilac implementacije projekta „Izgradnja kapaciteta za sprovođenje pravnih tekovina Evropske unije u oblasti zaštite prirode – uspostavljanje Natura 2000“, a prisustvovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i organizacija civilnog društva.

Sandra Jovićević

foto: zzps.rs