Održana radionica „Na putu ka Inovacionoj Uniji: Evropska zakonska regulativa u oblasti hrane“

Vesti | Hrana | Srbija

Sa ciljem da učesnike upozna sa osnovnim smernicama zakonske regulative u oblasti hrane i prehrambene industrije koja je na snazi u Evropskoj uniji (EU), radionica „Na putu ka Inovacionoj Uniji: Evropska zakonska regulativa u oblasti hrane“ održana je u sredu, 5. septembra 2018. godine u Privrednoj komori Vojvodine (PKV). Radionica je deo projekta „Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda“, u organizaciji Naučnog instituta za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu i PKV, a koju je realizovala grupa stručnjaka iz irskog razvojnog instituta „Teagasc–Agriculture and Food development Authority“.

Foto: PKV

„Veoma nam je drago što možemo da pomognemo održavanje ove radionice sa relevantnim predavačima iz inostranstva. Izuzetno je važna oblast proizvodnje hrane i sve mogućnosti koje mogu da dovedu do bolje pozicije naših proizvođača u ovako važnom i osetljivom segmentu kao što je proizvodnja hrane, za nas su veoma bitne i zbog toga nam je ova radionica izuzetno značajna“, rekao je sekretar Udruženja industrije PKV mr Zoran Trpovski.

Dodao je da ovaj i slični projekti, treba dalje da doprinesu tome da se praksa kroz nas kompletno uskladi sa praksom EU, kako bi naše veoma kvalitetne i dobre firme u ovoj oblasti, kako kaže, bile još bolje. Projekat „Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda“ sada je u trećoj godini realizacije, a na radionici bilo je reči o propisima koji regulišu primenu novih procesnih tehnologija i sastojaka, propisima koji regulišu bezbednost hrane, sa posebnim osvrtom na mikotoksine i hemijske rezidue, kao i na propise koji regulišu označavanje nutritivnih svojstava hrane.

„Tema radionice je primena i usklađivanje propisa u oblasti hrane, s obzirom da smo mi kao nauka u obavezi da razvijamo prehrambene proizvode koji će biti usklađeni sa svim regulativama. Istovremeno, tu smo da pružamo našoj industriji svu moguću podršku i odgovore na sva pitanja koja oni imaju kada je zakonska regulativa u pitanju, jer naši proizvođači sve više žele da plasiraju svoje proizvode na tržište Evropske unije“, istakla je naučni savetnik u Naučnom institutu za prehrambene tehnologije i koordinator projekta „Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda“ dr Milica Pojić.

Foto: PKV

Prema njenim rečima, tehnologija u oblasti hrane veoma intenzivno se razvija, kao i nove procesne tehnologije, u formulaciji proizvoda se primenjuju novi sastojci i sirovine, a sve to, kako kaže, potrebno je na neki način deklarisati tako da odgovara svim propisima.

„Nama je kroz ovaj projekat bio i cilj da ostvarimo usku saradnju između nauke sa jedne strane i privrede sa druge, a regulatornih tela sa treće strane, jer svi imamo jedan cilj – da konzumiramo hranu koja će biti prvenstveno, zdravstveno bezbedna, zatim i kvalitetna po sastojcima koje sadrži“, naglasila je dr Milica Pojić.

Sva ova pitanja čine osnovni preduslov za osiguranje bezbedne i kvalitetne hrane u svim fazama proizvodnje i prometa, a i od velikog su značaja za srpske proizvođače hrane koji teže da plasiraju svoje proizvode na tržišta EU.

U cilju dugoročne podrške već postojećoj saradnji i produbljivanja odnosa između nauke i privrede, PKV i Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, u junu ove godine, potpisali su Memorandum o saradnji.