Održana prva sednica novog Nadzornog odbora EPS-a

Srbija

EPS

Novi Nadzorni odbor JP „Elektroprivreda Srbije“ održao je 24. novembra 2014. godine svoju prvu sednicu.

Ministar rudarstva i energetike gospodin Aleksandar Antić na sednici je izjavio da je EPS prvo javno preduzeće koje je dobilo direktora na javnom konkursu. On je dodao da će EPS biti moderno organizovana profitabilna kompanija. Kako je najavio, programom reorganizacije „Elektroprivreda Srbije“ će u septembru 2016. godine postati akcionarsko društvo u većinskom vlasništvu države. On je istakao da je potrebno umesto postojećih 13 privrednih društava definisati EPS kao grupu sa tri osnovne delatnosti: proizvodnja, snabdevanje i distribucija.

Novi predsednik nadzornog odbora EPS-a gospodin Branko Kovačević izjavio je da EPS mora postati konkurentan i jedna od najrespektabilnijih kompanija u Evropi.

Direktor „Elektroprivrede Srbije“ gospodin Aleksandar Obradović istakao je da EPS mora biti efikasan sistem sa manjim brojem direktora kako bi se smanjili gubici. On je dodao da kada Vlada Republike Srbije bude usvojila program reorganizacije EPS-a , on će biti sproveden u datim rokovima.

Na prvoj sednici Nadzornog odbora JP „Elektroprivrede Srbije“ doneta je i odluka da će se u budžet Republike Srbije uplatiti 70 odsto dobiti koju je ova kompanija ostvarila u 2013. godini. Preostalih 30 odsto će biti raspoređeno za pokriće gubitaka iz prethodnih godina. Budžet Republike Srbije će time biti uvećan za 13,3 milijardi dinara.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs