Održana prva sednica Grupacije za energetiku i energetsko rudarstvo

Foto-ilustracija: Pixabay

U Privrednoj komori Vojvodine (PKV), u četvrtak, 8. marta 2018. godine održana je prva sednica Grupacije za energetiku i energetsko rudarstvo, u okviru Udruženja industrije PKV.

Tom prilikom, sekretar Udruženja industrije PKV mr Zoran Trpovski istakao je da su na ovoj sednici definisani konkretni koraci u cilju realizacije planiranih aktivnosti.

– Ova Grupacija bavi se tematikom koja se tiče privrede u celini. Naime, važnost energije je toliko velika da su teme skoro uvek globalno značajne. U radu Grupacije ćemo zajedno pokušati da u toku ove godine damo odgovor u vezi sa specifičnosti AP Vojvodine i mogućnosti da se potencijali maksimalno iskoriste. Verujemo da će biti pokrenuta pitanja biti značajna i za širu stručnu javnost iz ove oblasti – istakao je Trpovski.

Na sednici je razmatran način realizacije Plana rada Grupacije za energetiku i energetsko rudarstvo za 2018. godine, sa predlozima konkretnih aktivnosti članova Grupacije po tačkama ovog Plana rada, a sve u cilju sačinjavanja akcionog plana za realizaciju planiranih aktivnosti Grupacije.

– U ovoj godini Grupacija, će održati dve redovne i po potrebi vanredne sednice, tematske skupove i okrugle stolove, radionice i predavanja, sarađivaće sa stručnim udruženjima u vezi sa oblastima energetike i energetskog rudarstva. Članovi Grupacije će, prema mogućnosti i temama učestvovati u privredno-državnim delegacijama, javnim raspravama po nacrtima i predlozima propisima i sajamskim manifestacijama. Kao prva aktivnost koju će Grupacija organizovati, planira se krajem aprila ove godine održavanje okruglog stola na temu: Potencijali Vojvodine za proizvodnju energije iz biomase – istakla je dr Branislava Lepotić Kovačević, predsednik Grupacije za energetiku i energetsko rudarstvo.

Pomenuti okrugli sto, bio bi organizovan u prostorijama PKV. Kako ističe dr Branislava Lepotić Kovačević, cilj okruglog stola je sagledavanje prednosti i potencijala AP Vojvodine za realizaciju projekata izgradnje objekata za proizvodnju električne/toplotne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije, konkretno biomase, sa efikasnom tehnologijama. Sagledali bi se strukovno međuresorski aspekti ovakvih projekata (mogućnosti obezbeđenja biomase, izgradnja objekata, ekonomski i pravni). Događaj bi bio organizovan kao jednodnevni.

Ispred PKV, sednici su prisustvovali i koordinator rada Udruženja PKV mr Dragomir Đukić, sekretar Udruženja usluga PKV Slavica Hajder, viši samostalni stručni saradnik Udruženja industrije PKV Nenad Petković i samostalni stručni saradnik Udruženja industrije PKV Aleksandra Matković.