Održana prva konferencija u okviru IPA projekta Energetska Efikasnost-Preduslov za bolju životnu sredinu u prekograničnom regionu Rumunija-Srbija

Konferencija povodom početka implementacije Projekta Energetska Efikasnost-Preduslov za bolju životnu sredinu u prekograničnom regionu Rumunija-Srbija održana je u Rumuniji u Rešici prošle nedelje.

Opština Rešice, u ulozi vodećeg partnera implementira ovaj projekat u partnerstvu sa gradom Pančevo. Projekat vredan 1.353.167 evra od čega je budžet grada Pančeva 792.776 evra, a budžet opštine Rešica 560.391 evra, ima za cilj doprinos energetskoj efikasnosti korišćenjem obnovljivih izvora energije i smanjenjem emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte.

Predsednik opštine Rešica, Ioan Popa, je predstavio projekat i objasnio da će se cilj projekta postići kroz investicije u objekte sa obe strane granice kao i više promotivnih i edukativnih aktivnosti na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Menadžer grada Pančeva, Maja Vitman, je istakla važnost ovog projekta, kao prvog infrastrukturnog projekta grada Pančeva koji se finansira iz Interreg IPA CBC Programa. Ovom prilikom je pozvala opštinu Rešice, da u budućnosti materijalizujemo višedecenijski status zbratimljenih gradova kroz više odobrenih projekta radi postizanja konkretnih rezultatata.

Menadžer projekta, Rares Gantolea je predstavio objekat zatvorenog bazena u Rešicama na kojem će se postaviti solarni paneli zagrevanje sanitarne vode.

Asistent Menadžera projekta, Anđela Vila, je predstavila objekat hale sportova u kojem će se unaprediti sistem grejanja i hlađenja, uraditi izolacija fasade i krova i zameniti stolarija.

izvor: pancevo.rs

Sandra Jovićević