Održana panel diskusija o kompostiranju u Crnoj Gori

Svet

komposter

Eko centar Delfin iz Kotora u Crnoj Gori organizovao je sa misijom OEBS-a panel diskusiju u Baru na temu Kompostiranje kao održivo upravljanje zelenim otpadom. Kampanja o održivom upravljanju zelenim otpadom organizuje se u šest gradova (Kotor, Tivat, Herceg Novi, Budva, Bar, Ulcinj), a trebalo bi da obuhvati oko 20 osnovnih i srednjih škola i radionice za komunalna preduzeća.

Saradnik na programu demokratizacije i zaštite životne sredine gospođa Ivana Marković izjavila je da će ovaj program biti završen u decembru, kao i da će sredinom novembra biti održan sastanak sa direktorima javnih komunalnih preduzeća i škola koji učestvuju u projektu. Ona je istakla da je misija OEBS-a obezbedila 14 kompostera za škole učesnike projekta.

Direktor eko centra Delfin gospođa Ljiljana Radunović izjavila je da troškovi deponovanja otpada iznose 50 evra za jednu tonu, a s obzirom da se dnevno deponuje oko 40 tona ovi troškovi su ogromni. Ona je dodala da je ovaj program rezultat projekta za uspostavljanje kompostiranja i primarne selekcije u Kotoru, Tivtu, Budvi i Herceg Novom, kao i da će kompost iz ovih kompostera koristiti javna komunalna preduzeća za održavanje zelenih površina.

Ovaj program edukacije Održivo upravljanje zelenim otpadom – kompostiranje započet je u aprilu ove godine, a njegova vrednost je 433 hiljade evra. Najveći deo sredstava za finansiranje programa obezbeđen je iz Evropske unije, jedan deo obezbedila je Vlada Crne Gore, a u finansiranju su učestvovala i komunalna preduzeća.

Inače, Vlada Crne Gore ima u planu da se do 2020. godine 50 odsto zelenog otpada ove države reciklira ili energetski iskoristi.

Sandra Jovićević

foto: pictokon.net