Održana obuka za vodiče „Tragom šumskih stanovnika”

Vesti | Region

U okviru prekograničnog projekta „Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima“ organizovana je prva u nizu obuka za vodiče „Tragom šumskih stanovnika”, u NP Prokletije.

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

S tim u vezi, vodiči i turistički ponuđači iz Crne Gore i Kosova i Metohije koji rade na području Prokletija, imali su priliku da uče o krupnim sisarima, pticama i gljivama, kako bi stečeno znanje prenosili turistima i predstavljali im ovo područje sa aspekta bogatstva biodiverziteta.

U toku naredne dve godine koliko projekat traje, u planu su aktivnosti koje će doprineti kvalitetu i raznolikosti usluga, uspostavljanju i promociji zajedničke turističke ponude, kao i aktivnosti koje će omogućiti povećanu bezbednost posetilaca Nacionalnog parka Prokletije u Crnoj Gori i Nacionalnog parka na Kosovu i Metohiji.

Imajući u vidu da je osim kreiranja nove turističke ponude, fokus projekta sigurnost turista, u toku ove godine, ukupno će 50 kilometara planinarskih staza biti procenjeno sa sigurnosnog aspekta i obnovljeno.

Takođe će se u narednom periodu intenzivno raditi na izgradnji profesionalnih kapaciteta turističkih pružaoca usluga, jačanju kapaciteta lokalnih zajednica i privatnog sektora sa ciljem razvoja jedinstvene turističke ponude i povećanja sigurnosti turista.

Projekat će ponuditi obuku specijalizovanim vodičima i sprovesti zajedničku planinsku obuku za spašavanje kako bi se poboljšala prekogranična saradnja pri pomaganju izgubljenim ili povređenim turistima.

Obuka će se sprovoditi u saradnji s relevantnim nacionalnim institucijama s obe strane granice, posebno s nadzornicima, vodičima nacionalnih parkova i službama zaštite i spašavanja.

Ovaj segment razvoja turizma dodatno će biti podstaknut rekonstrukcijom centra za spašavanje koji će biti uspostavljen sredinom 2020. godine.

Centar će sadržati svu potrebnu tehničku i medicinsku opremu što će osigurati bržu i efikasniju reakciju spasilaca ukoliko dođe do intervencije.

Realizacija prekograničnog projekta „Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima“ implementira se sa ciljem postizanja održivog razvoja prekogranične regije kroz zajedničke turističke potencijale zasnovane na prirodnom i kulturnom nasleđu.

Milisav Pajević