Održana obuka za energetske menadžere u Tuzli

Region

U periodu od 15. do 17. januara 2018. godine u Tuzli je realizovan prvi krug obuke za energetske menadžere iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije.

Jedini način da se u javnim objektima prati i planira potrošnja energije jest da se edukuju osobe koje će dobiti zvanje energetski menadžer. Energetski menadžer je osoba koje prikuplja i analizira podatke o načinu korišćenja energije, predlaže mere koje doprinose racionalnoj upotrebi energije i prati sprovođenje mera energetske efikasnosti.

Cilj obuke je da osposobi energetske menadžere koji će moći kvalitetno odgovoriti zahtevima zakonske regulative (javna preduzeća i ustanove), ali i zahtevima savremene tržišne ekonomije za efikasnije korišćenje energije.

Na obuci je učestvovalo 15 polaznika iz Tuzlanskog kantona i 8 iz Brodsko-posavske županije. Tokom prvog ciklusa obuke, polaznicima su prezentovane teme posvećene energetskoj efikasnosti, potrošnji energije, pravnim okvirima za energetsku efikasnost, energetskom sertifikovanju, obnovljivim izvorima energije.

Drugi ciklus obuke održaće se u februaru 2018. godine. Ista obuka biće realizovana za još jednu grupu polaznika iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije, a održaće se u Slavonskom Brodu.

izvor: zelena-akcija.hr

Sandra Jovićević