Održana obuka sa fokusom na energetsku efikasnost

U Centru za edukaciju Privredne komore Srbije 24. februara 2017. godine održan je seminar u čijem fokusu je bilo upoznavanje sa zakonskom regulativom, vrstama obnovljivih izvora energije, kao i najnovijim tehničko-tehnološkim rešenjima i naučnim dostignućima u oblasti energetske efikasnosti. Predstavljeni su i primeri kvalitetno realizovanih projekata u Srbiji i okruženju, uslovi njihovog finansiranja i načini upotrebe različitih podsticaja.

Predavač na seminaru gospodin Radovan Mijailović, koordinator za energetsku efikasnost iz kompanije SGS Beograd specijalizovane za kontrolu i sertifikaciju sistema kvaliteta, naglasio je da je Srbija na državnom nivou počela primenu Sistema energetskog menadžmenta (SEM) u svim sektorima potrošnje energije. U okviru te primene definisana je organizaciona struktura Sistema, uspostavljen odgovarajući zakonski okvir i određene obaveze svih učesnika u njegovoj primeni. Pred organizacijama i privrednim subjektima tako se sada, prema rečima predavača, nalaze obaveze implementacije SEM radi smanjenja potrošnje energije za 1 odsto godišnje.

Kompanijama predstoji priključivanje procesima kontinuiranog poboljšanja energetskog učinka, odnosno, povećanje energetske efikasnosti i očekuju ih sertifikacije u skladu sa standardom ISO 50001. Cilj je da se dođe do smanjenja troškova uz povećanje profita i konkurentnosti na tržištu, postigne održivi razvoj i smanji uticaj na životnu sredinu. Postupajući po ovim prioritetima kompanije se deklarišu kao „zelene“ i društveno odgovorne, i kroz svoj proizvod ili uslugu promovišu brigu o racionalnoj potrošnji energije, dok istovremeno štite životnu sredinu, rečeno je na seminaru.

izvor: pks.rs

Sandra Jovićević