Održana obuka o popunjavanju aplikacija za izveštaj o otpadu

Srbija | Upravljanje otpadom

otpad seminar sepa gov rs

U četvrtak 25. februara 2016. godine održan je jednodnevni seminar/obuka o popunjavanju aplikacija za izveštaj o otpadu.

U okviru obuke prezentovan je način popunjavanja obrazaca, a predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine održali su predavanje o popunjavanju obrazaca i odgovarali na pitanja prisutnih. Istaknuto je da je rok za dostavljanje godišnjih izveštaja za 2015. godinu 31. mart 2016. godine, dok se novi obrazac DEO 6 popunjava tokom cele godine kroz aplikaciju.

Obuku su organizovali Privredna komora Srbije i Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije, a prisustvovalo je oko 260 zainteresovanih.

Sandra Jovićević

foto: sepa.gov.rs