Održana obuka o pisanju projekata za konkurse EU fondova

Srbija

kombeg ctt.bg.ac.rs

U prostorijama Privredne komore Beograda krajem prošle nedelje održana je dvodnevna obuka „Pisanje projekata za konkurse EU fondova 2014-2020 sa fokusom na novi program Horizon 2020“.

Kako je navedeno u saopštenju Privredne komore Beograda, cilj obuke bio je unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije Evropske komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza. Predstavljeni su novi instrumenti i potencijali programa koji su na raspolaganju Republici Srbiji, prikazane sve novine za 2016. godinu, kao i prezentovani primeri iz prakse.

Obuka je bila namenjena malim i srednjim preduzećima, velikim kompanijama, poslovnim udruženjima, univerzitetima, naučnim i istraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama, ali i svim zainteresovanim za iskorišćenje EU bespovratnih sredstava, a realizovao je stručni tim ETA Akademije.

Sandra Jovićević

foto: ctt.bg.ac.rs