Održana obuka inspektora za zaštitu životne sredine

obuka eko minpolj

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je Odeljenje za zaštitu prirodnih resursa Sektora za zaštitu životne sredine apliciralo prema projektu Političkog i pravnog savetodavnog centra (PLAC 3) za ekspertsku pomoć koja bi ukazala na probleme operatera u ispunjavanju njihove obaveze smanjenja emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC), kao i pripremu inspektora na nivou republike, autonomne pokrajine i lokala za vršenje inspekcijskog nadzora.

U okviru PLAC 3 projekta angažovan je šef Odseka za tehničku zaštitu životne sredine u Vladi distrikta Gornje Bavarske gospodin R. Šlahta u cilju pružanja pomoći u implementaciji svih odredbi zaposlenima u Odseku za zaštitu vazduha i ozonskog omotača i sprovođenje obuke inspektora za zaštitu životne sredine, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

Istaknuto je da su u okviru misije eksperta organizovani obilasci kompanija FCA Srbija, IKARBUS, NIS i MOL benzinske stanice, a od 9. do 10. marta 2016. godine u Vršcu održana je dvodnevna obuka-seminar inspektora.

Kako je saopšteno, aktivnosti su usmerene ka uspešnijem sprovođenju obaveza koje Republika Srbija ima u transpoziciji i implementaciji odredbi Poglavlja 5 Direktive o industrijskim emisijama i Direktiva faza I i II sakupljanja benzinskih para (VOC petrol direktiva).

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs

izvor: eko.minpolj.gov.rs