Održana obuka inspektora za zaštitu životne sredine o kontroli rashladnih instalacija

U periodu od 15. do 16. juna 2017. godine u Rumi, održana je Nacionalna obuka inspektora za zaštitu životne sredine i carinskih službenika u vezi kontrole rashladnih instalacija, (komercijalnih/industrijskih).

Obuka je jedna od aktivnosti HPMP projekta (Plan smanjenja potrošnje hlorofluorougljovodonika), a organizovana je od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Skup je otvorio v.d. pomoćnika ministra Slobodan Erdeljan, a na skupu su učestvovali viši inspektor Ministarstva zaštite životne sredine i energetike Republike Hrvatske, nacionalni ekspert za dobru servisnu praksu – rashladni sektor Republike Makedonije, nacionalni ekspert rashladnog sektora, republički, pokrajinski i lokalni inspektori za zaštitu životne sredine, predstavnici Ministarstva finansija – Uprave carina i predstavnici Ministarstva iz Odeljenja za zaštitu prirodnih resursa.

Prvog dana obuke održane su prezentacije vezane za implementaciju Montrealskog protokola u Republici Srbiji, obuke i sertifikacije servisnih tehničara, baze podataka o rashladnoj opremi koja sadrži više od 3kg rashladnog sredstva, a takođe je predstavljen i rad inspektora i njihove nadležnosti u Republici Hrvatskoj. Nakon održanih prezentacija usledio je rad u grupama sa zadatkom da se predloži kontrolna lista za konkretne instalacije sa različitim vrstama rashladnih fluida koja je jedan od alata koji će inspekcija koristi u svom radu. Drugog dana obuke, učesnici su obišli kompanije „Al Dahra“ i „Sigma- AZ d.o.o.“ gde su predstavnjene rashladne instalacije, kao i rashladni sistem u hotelu ,,Park“. U okviru praktičnog dela prikazani su detalji koji su značajni za rad inspektora na terenu, a tiču se nadzora u vezi sa proverom količine i vrste rashladnog sredstva.

Na kraju obuke zaključeno je da je u cilju boljeg i efiksnijeg sprovođenja nacionalnih propisa iz oblasti zaštite ozonskog omotača veoma važno i korisno nastaviti sa održavanjem radionica i na taj način doprineti jačanju saradnje između nadležnih organa.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević