Održana Nedelja EU fondova u Hrvatskoj

Foto: mgipu.hr

Tokom ovogodišnje Nedelje EU fondova kroz četiri dana trajanja u Zagrebu, Šibeniku i Mariji Bistrici široj javnosti i potencijalnim korisnicima predstavljene su mogućnosti korišćenja Evropskih strukturnih i investicionih fondova, kao i dobrobiti koju oni nose Hrvatskoj.

Kroz čitav niz radionica, panel rasprava, prezentacija i predstavljanje uspešnih projekata predstavnici tela u sistemu upravljanja i korišćenja Evropskih strukturnih i investicionih fondova i korisnici nastojali su potencijalnim prijaviteljima i svim zainteresovanima približiti sve potencijale i izazove sa kojima se susreću na putu od objave konkursa do pripreme, a potom i tokom realizacije projekata.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020 mogućnosti energetske obnove zgrada iz ESI fondova predstavila je u ime Ministarstva građevinarstva i prostornog uređenja Ines Androić Brajčić, načelnica Sektora za programe i projekte Evropske unije.

Ines Androić Brajčić je pritom istakla kako je od 311 miliona evra, koliko je u okviru OPKK namenjeno za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada, kroz Evropski fond za regionalni razvoj i finansijski instrument, do sada objavom 5 poziva energetske obnove rezervisano 80 odsto alokacije. Po Pilotima je ugovoreno 105 projekata izrade projektne dokumentacije i radova energetske obnove, koji će biti sufinansirani sa 57,3 miliona kuna bespovratnih sredstava Evropskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoline, dok su po pozivima za javne i višestambene zgrade sklopljena 792 ugovora i u te će projekte energetske obnove biti uloženo 892 milijuna kuna evropskih bespovratnih sredstava.

U posebnom fokusu bili su primeri uspešno obnovljenih zgrada kroz prikaz uloženih bespovratnih sredstava, ostvarene uštede, prelaske u energetskim razredima i mere energetske obnove koje su implementirane po pojedinom projektu.

U okviru poslednjeg objavljenog Poziva za energetsku obnovu zgrada javnog sektora društvene namene, koji je privremeno obustavljen, primljeno je 448 projektnih prijava, kojima je traženo više od 813 miliona kuna bespovratnih sredstava. U toku je evaluacija primljenih projektnih predloga, a do danas je doneseno 76 Odluka o finansiranju.

izvor: mgipu.hr

Sandra Jovićević