Održana manifestacija Dan zelene energije u hrvatskom gradu Našice

Region | Održivi razvoj

oie economy.rs

U okviru projekta MESHARTILITY (Measure and share data with utilities for the Covenant of Mayors) koji ima za cilj razvoj rešenja za lakšu razmenu podataka između energetskih i komunalnih preduzeća i lokalnih vlasti organizovan je Dan zelene energije u Našicama u Hrvatskoj.

U okviru ove manifestacije organizovana su predavanja o načinima sufinansiranja iz fondova za realizaciju projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, a predstavljen je i Akcioni plan energetski održivog razvoja ovog grada. U osnovnim i srednim školama organizovane su radionice o energetici za decu i odrasle na kojima su zainteresovani mogli naučiti kako sami da naprave solarne kolektore. Za najmlađe je bila organizovana i Mala škola održive energetike.

Organizatori Dana zelene energije bili su Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) i grad Našice.

Sandra Jovićević

foto: economy.rs