Održana konferencija „Zaštita prirode i upravljanje plovnim putevima na reci Dunav“

U periodu od 25. do 27. aprila 2017. godine u Dunakiliti u Mađarskoj održana je međusektorska konferencija na temu „Zaštita prirode i upravljanje plovnim putevima na reci Dunav“ u okviru projekata DANUBEparksCONNECTED i Danube STREAM.

Fokus ove konferencije bilo je povezivanje rečne morfologije, definisanje i očuvanje „divljih ostrva“, sa upravljanjem plovnim putevima na reci Dunav.

Drugog dana konferencije održani su okrugli stolovi na temu održavanja plovnih puteva, „divljih ostrva“ i saradnje između zaštite prirode i upravljanja plovnim putevima.

izvor: vojvodinasume.rs

Sandra Jovićević