Održana konferencija „Upgrade Belgrade 2016“

Srbija

0311_nis_pok

U Beogradu je održana 15. Međunarodna konferencija Beogradske berze „Upgrade Belgrade 2016“.

Predstavnici kompanije NIS predstavili su dostignuća iz oblasti proizvodnje prirodnog gasa i aminsko postrojenje koje je ove godine počelo sa radom u okviru Pogona za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru.

Predstavnik Bloka Istraživanje i proizvodnja NIS-a gospođa Mirjana Ostojić izjavila je da je aminsko postrojenje namenjeno povećanju kvaliteta domaćeg prirodnog gasa, koje se postiže izdvajanjem ugljen dioksida i ostalih gasnih primesa. Tehnologija koja se primenjuje u njegovom radu je HiPACT (High Presure Acidgas Capture Tećnology), jedna od najsavremenijih metoda u procesu prerade gasa, a ujedno i jedinstvena ove vrste u Evropi. Ona je istakla da kompanija proizvodi gas koji je na nivou kvaliteta uvoznog ruskog gasa, kao i da NIS na ovaj način doprinosi energetskoj stabilnosti Srbije.

Kako je rečeno, NIS je kao društveno odgovorna kompanija investicijom od 30 miliona evra u atoplominsko postrojenje proizveo dvostruki efekat. Pored povećanja kvaliteta gasa i njegovog obima, rad ovog savremenog postrojenja ima pozitivan ekološki efekat koji se ogleda u sprečavanju emisije ugljen dioksida u atmosferu i omogućava velike uštede toplotne i električne energije, istaknutio je na prezentaciji.

izvor: tanjug.rs

Sandra Jovićević