Održana konferencija povodom manifestacije „Međunarodni dani energetike i investicija 2016“

Srbija

psemr manifestacija

U četvrtak 3. marta 2016. godine na Novosadskom sajmu održana je konferencija za novinare povodom manifestacije „Međunarodni dani energetike i investicija 2016“.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine gospodin Nenad Stanković izjavio je da će u okviru manifestacije Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine predstaviti tri projekta. Kako je istakao, biće predstavljena Studija o geotermalnom potencijalu AP Vojvodine koju je izradio Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda, Studija ubiranja, skladištenja i prerade kukuruzovine za korišćenje kao energenta i sirovine za biogorivo na teritoriji AP Vojvodine koju je izradio Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, kao i Softver za automatsku kategorizaciju objekata na osnovu kriterijuma energetske efikasnosti.

Direktor Novosadskog sajma gospodin Slobodan Cvetković dodao je da će u okviru manifestacije biti reči o energetici, građevinarstvu, uštedi energije, održivoj gradnji. On je naveo da je cilj manifestacije da da se podstaknu poslovni kontakti i saradnja između svih relevantnih aktera u oblasti energetskog i sektora lokalnog razvoja u Srbiji i regionu, stimuliše veće investiranje, da se predstave nove tehnologije, da se doprinese većoj eksploataciji i iskorišćavanju obnovljivih izvora energije i ekološki svesnoj izgradnji objekata, ali i da se problem klimatskih promena ustali kao tema u domaćoj javnosti.

Na konferenciji je istaknuto da će u okviru manifestacije „Međunarodni dani energetike i investicija 2016“ biti reči i o upravljanju otpadom, klimatskim promenama, javno-privatnom partnerstvu. Osim toga, biće predstavljeni projekti Samogrejne ekološke kuće, Strategija energetskog razvoja grada Novog Sada, ali i mogućnosti za investiranje.

Manifestacija „Međunarodni dani energetike i investicija 2016“ održava se na Novosadskom sajmu od 10. do 11. marta 2016. godine. Organizatori su Centralno evropski forum za razvoj (CEDEF), Novosadski sajam, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i Color Press Grupa.

Sandra Jovićević

foto: psemr.vojvodina.gov.rs