Održana konferencija Our Oceans 2017 na Malti

Foto: mzoip.hr

Od 5. do 6. oktobra 2017. godine na Malti se održala globalna Konferencija na visokom nivou Our Oceans 2017 pod pokroviteljstvom poverenika Evropske komisije za ekologiju, pomorstvo i ribarstvo, Karmenu Vella. U ime Ministarstva zaštite životne sredine i energetike Hrvatske na Konferenciji je učestvovao Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra za zaštitu prirode.

Teme o kojima se raspravljalo uključivale su morska zaštićena područja, održivo ribarstvo, zagađenje mora i uticaj klimatskih promena na morsku sredinu, s fokusom na prioritet delovanja na Mediteranu, Atlantskom i Indijskom oceanu. Cilj Konferencije je bio sagledati dosadašnji napredak u ispunjenju prethodno preuzetih obaveza za morska zaštićena područja, održivo ribarstvo, zagađenje mora i uticaj klimatskih promena na morsku sredinu, identifikovati moguća rešenja i preuzeti nacionalne obaveze koje države planiraju ispuniti, a koje su iznete na Konferenciji.

Pomoćnik ministra Kreitmeyer predstavio je prethodno usaglašene nacionalne obaveze u sledećem periodu, s obzirom na dostizanje ciljeva koji doprinose održivom upravljanju morskim zaštićenim područjima i održivom ribarstvu.

Jadransko more predstavlja jedan od najvrednijih i biordiverzitetom najbogatijih ekosistema Republike Hrvatske i stoga je ulaganje u njegovu zaštitu i održivo upravljanje prepoznato kao prioritet. Republika Hrvatska je, u okviru procesa zaštite i očuvanja morskog biodiverziteta, usmerena na razvoj mehanizama upravljanja ekološke mreže Natura 2000, ali i na sprovođenje obaveza preuzetih iz međunarodnih konvencija i sporazuma po pitanju očuvanja morskog biodiverziteta.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević