Održana konferencija o održivom upravljanju otpadom u Crnoj Gori

Region | Upravljanje otpadom

05bdeaa8c47ac56d4b3d03dd774e5af1

U Pljevljima u Crnoj Gori krajem propšle nedelje održana je konferencija „Održivo upravljanje zelenim otpadom – kompostiranje“.

Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore gospođa Daliborka Pejović ovom prilikom je izjavila da je Svetska banka nedavno prihvatila koncept dvostrukog funkcionisanja deponije pepela i šljake u Maljevcu. Kako je istakla, počeće se sa rekultivacijom dve kasete ove deponije, a za to vreme će se treća i četvrta kaseta koristiti za deponovanje pepela i šljake iz termoelektrane. Istakla je da je vrednost aranžmana između EPCG i Svetske banke oko 4 miliona evra.

Konferencija je organizovana kao deo projektnih aktivnosti koje će biti realizovane na području opština Pljevlja, Berane i Bijelo Polje, a sa ciljem informisanja i edukacije građana o značaju i benefitima uspostavljanja održivog upravljanja zelenim otpadom, kroz kućno i industrijsko kompostiranje.

Organizatori konferencije bili su Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, opština Pljevlja, Misija OEBS-a u Crnoj Gori i NVO „Eko centar Delfin“.

Sandra Jovićević

izvor: vijesti.me