Održana konferencija o održivom razvoju energetike

Srbija | Održivi razvoj

konferencija big.co.rs

U petak 20. februara 2015. godine u Beogradu je održana druga konferencija „Održivi razvoj energetike u Jugoistočnoj Evropi“.

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike gospodin Miloš Banjac izjavio je da će Republika Srbija 2015. godine početi sa izradom planova za primenu Evropske direktive o velikim ložištima kako bi se smanjilo zagađenje životne sredine. On je dodao i da je primena Direktive o industrijskim emisijama odložena za 2027. godinu zbog izuzetno rigoroznih zahteva. Takođe je istakao da su strateška opredeljenja Republike Srbije u oblasati energetike sigurno snabdevanje energijom, povećanje udela obnovljivih izvora energije i usklađivanje sektora energetike sa evropskim propisima.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srbije gospodin Petar Đokić istakao je da Republika Srpska ima u planu da do 2030. godine uloži oko šest milijardi evra u energetski sektor, pre svega u energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i izgradnju hidroelektrana i termoelektrana.

Ambasador Norveške u Srbiji njegova ekselencija gospodin Ragnar Kamsvog izjavio je da integracije u evropsko tržište donose višestruke koristi. On je istakao i da Norveška 100 odsto električne energije dobija iz obnovljivih izvora energije.

Ambasador Holandije u Srbiji njegova ekselencija gospodin Loran Stokvis dodao je da su globalno zagrevanje i klimatske promene samo neki od razloga za okretanje obnovljivim izvorima energije.

Konferenciju „Održivi razvoj energetike u Jugoistočnoj Evropi“ organizovala je Business Info Group pod pokroviteljstvom Centralno-evropske inicijative. Generalni sponzor konferencije bilo je JP „Elektroprivreda Srbije“.

Sandra Jovićević

foto: big.co.rs